หมอนรับไหว้ ใช้เมื่อไหร่และใช้ทำไมในงานแต่งงาน

ของรับไหว้ เป็นช่วงพิธีการที่เรียกว่า “พิธีรับไหว้” ที่จะทำการไหว้ญาติผู้ใหญ่เรียงตามลำดับอาวุโส

สำหรับของรับไหว้ในสมัยก่อนจะนิยมใช้เป็นผ้าต่างๆ ซึ่งพิธีรับไหว้เกิดขึ้นก่อนงานฉลองมงคลสมรส เพื่อคารวะผู้ใหญ่ และจะถือเป็นการแนะนำตัวญาติผู้ใหญ่ไปในตัวด้วย

หมอนรับไหว้

ส่วนใหญ่แล้วพิธีรับไหว้ เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะนิยมให้หมอน ผ้าแพร ผ้าขนหนู หรือเป็นโถเบญรงค์ในการให้แก่ญาติผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบันก็จะมีการพลิกแพลงด้วยการออกแบบหมอนเป็นรูปแบบของงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอง